Από τη γέννηση μέχρι και το νηπιαγωγείο,
αλλά και στην μελέτη του δημοτικού σχολείου,
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ!