Φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού 5 – 6 ετών!

Η ηλικιακή αυτή περίοδος, αποτελεί για τους γονείς απόδειξη των δεξιοτήτων που έχει αναπτύξει το παιδί τους, καθώς είναι η πρώτη φορά που αισθάνονται ότι έχουν να κάνουν με ένα «μεγάλο παιδί»!

Η κίνηση του παιδιού, η επικοινωνία του, η κοινωνικές του συμπεριφορές, το συναίσθημα του, η γνωστική του ικανότητα, βρίσκονται στην καλύτερη στιγμή τους, στο πλαίσιο της προσχολικής ηλικίας.

Η αδρή κινητικότητα είναι πλέον σίγουρη και σταθερή, ενώ η λεπτή κινητικότητα είναι εξαιρετικά επιδέξια και λεπτομερής. Το νήπιο, αθλείται και μπορεί τώρα να εξασκήσει όλες τις σωματικές του δυνατότητες ή αδυναμίες. Μπορεί να χρησιμοποιεί τα άκρα και το σώμα του επιτυχώς για να κατασκευάσει αντικείμενα, να γράψει, να παίξει κάποιο μουσικό όργανο κ.τ.λ

Η ομιλία του κατακτά την τελική μορφή της, ο λόγος του είναι τώρα αφηγηματικός, μπορεί να συμμετάσχει σε μία συζήτηση, να κάνει διάλογο, να ξεκινήσει το ίδιο άνετα μία κουβέντα, μπορεί να επιχειρήσει ανάλυση σε ένα ζητούμενο και γενικά να επικοινωνεί και να συνεννοείται με ασφάλεια.

Η γνώσεις του εμπλουτίζονται διαρκώς, και το παιδί εκτελεί σύνθετες επεξεργασίες σκέψης αξιοποιώντας όσα γνωρίζει. Συνθέτει, συνδυάζει, συγκρίνει, κατηγοριοποιεί, βάζει σε σειρά δεδομένα και με την χρήση της φαντασίας του, δημιουργεί νέα. Απομνημονεύει περισσότερες πληροφορίες και είναι σε θέση να τις ανακαλέσει σε συνδυασμούς που επιθυμεί. Η σχέση του με τις αφηρημένες έννοιες είναι πλέον πιο οικεία και το παιδί αντιλαμβάνεται καλύτερα έννοιες όπως ο χρόνος, τα συναισθήματα, η ζωή, ο θάνατος κ.α

Στην ομάδα των φίλων του, είναι και λειτουργεί με τρόπους που θυμίζουν μεγάλο, κάνει πλέον έντονα και ξεκάθαρα τις επιλογές του, διεκδικεί τις κοινωνικές του επαφές, δημιουργεί και κρατάει μυστικά, συγκρούεται και επιλύει τις «διαφορές» και τα παράπονα του. είναι και αισθάνεται μέλος της ομάδας, έχοντας αντιληφθεί πλέον την ανάγκη του να υπάρχει μέσα σ’ αυτήν, μοιράζεται, ανταλλάσει, και διαπραγματεύεται.

Συναισθηματικά, είναι έτοιμο να κατανοήσει την λειτουργία του συναισθήματος του και να κάνει τις δικές του πρώτες απόπειρες να το εξηγήσει και στους άλλους. Αναπτύσσει τις πρώτες του συναισθηματικές σχέσεις επιλέγοντας βάσει των προσωπικών του στοιχείων κι εμφανίζεται τώρα λιγότερο εξαρτημένο.  Είναι σε θέση να ακούει το συναίσθημα των άλλων και διαθέσιμο κατ’ επιλογή να το κατανοήσει. Τέλος είναι ικανό να το ανταλλάξει λεκτικά και έχει απόλυτη ανάγκη να του δίνεται το περιθώριο να το κάνει.

Για την «Άλκηστη» με αγάπη από το my-family.gr

Back to news page